Prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl

Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego i medycyny społecznej.              

Członek władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu : Prodziekan ds. organizacji i rozwoju kadry naukowej. Jako lekarz,  zawodowo związany ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profil,  przedmiot działania i zainteresowania naukowe obejmują szczególnie  patogenezę, diagnostykę i leczenie różnych zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości pierwotnej oraz wtórnej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy ( głównie typu 2), hiperlipidemii, ale także zagadnień związanych z farmakoekonomiką. Autor/współautor prac poświęconych w/w zagadnieniom,  publikowanych w czasopismach o zasięgu  krajowym i międzynarodowym.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl