Prof. dr hab n.med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Kierownik Zakładu Mikrobiologii IGiChP Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Staże naukowe w wielu laboratoriach prątka w Europie. Autor 153 artykułów oryginalnych i 4 rozdziałów w podręcznikach. Recenzent prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, projektów badawczych, doktoratów i prac magisterskich. Opiekun naukowy 9 prac magisterskich i promotor 1 pracy doktorskiej. Nagroda za pracę habilitacyjną w konkursie L'Oreal Polska „dla Kobiet i Nauki” w 2002 r. oraz wiele wyróżnień za prace eksperymentalne z dziedziny gruźlicy. Sprawuje nadzór merytoryczny nad laboratoriami prątka w kraju. Wykonawca i kierownik wielu projektów krajowych. Wraz z zespołem uczestniczy w 3 europejskich projektach naukowych na temat gruźlicy.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl