Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski

Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, której misją jest diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych, planowanie pielęgnacji i rehabilitacji seniorów oraz poprawa komfortu życia w przypadku chorób przewlekłych i nieuleczalnych.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Obecnie kieruje Kliniką i Polikliniką Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jest autorem i współautorem ponad 400 artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, książek i wystąpień kongresowych.

 

 

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl