Lek. Piotr Gabryel

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od roku 2008 pracuje w Oddziale Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu chirurgii klatki piersiowej. Szczególnie interesuje się inwazyjnym leczeniem nowotworów płuc, chirurgią małoinwazyjną (VATS) oraz zagadnieniem przeszczepu płuc.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl