Dr n. med. Marcin Grabicki

Dr n. med. Marcin Grabicki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2011r. uzyskał tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych, a w 2014r. z chorób płuc. Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Od 2005r. związany jest z Oddziałem i Kliniką Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest wiceprzewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz członkiem European Respiratory Society i Stowarzyszenia Wspierania Pulmonologii Poznańskiej. Jest lekarzem praktykiem, rozwijającym swą wiedzę poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, w Polsce i za granicą. Jest autorem naukowych prac oryginalnych, poglądowych, rozdziałów w podręcznikach i doniesień zjazdowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu pulmonologii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jak również wykłady i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl