Dr n. med. Barbara Kuźnar – Kamińska

Dr n. med. Barbara Kuźnar – Kamińska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Od trzeciego roku studiów związana z Katedrą i Kliniką Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, gdzie jest obecnie zatrudniona jest stanowisku adiunkta. Główne tematy zainteresowań naukowych obejmują przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, raka płuca i złożoną patogenezę współistnienia obu chorób. Autorka prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy. Laureatka Nagrody „Anioł Medycyny 2016”, przyznawanej corocznie lekarzom przez pacjentów, w podziękowaniu za troskliwą opiekę i empatię.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl