Dr n. med. Andrzej Obojski

Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Przed uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych pracował w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz odbył staż w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od wielu lat prowadzi przedmiot propedeutyka chorób wewnętrznych dla English Division Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu prac z zakresu chorób płuc i alergologii. Zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie na astmie ciężkiej i POCHP.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl