Dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

Dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się diagnostyką (m.in. zabiegi bronchofiberoskopowe i badania czynnościowe) i leczeniem chorób układu oddechowego oraz problematyką zaburzeń oddychania w czasie snu. Doświadczenie zawodowe zdobywał na licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą oraz podczas stażów naukowych w ośrodkach akademickich w Kilonii w Niemczech oraz w Lund i w Malmo w Szwecji. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu pulmonologii.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl