Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

Pulmonolog i internista, Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. Od wielu lat zajmuje się problematyką badań czynnościowych w chorobach układu oddechowego oraz zagadnieniami związanymi z niewydolnością oddychania, dusznością i ograniczeniem wydolności fizycznej. Klinicysta, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy – autor szeregu publikacji rozdziałów w podręcznikach.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl