Dr hab. n. med. Cezary Tomasz Piwkowski

Torakochirurg z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik w Klinice Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji i wystąpień zjazdowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pionier w Polsce wykonujący resekcje anatomiczne płuca z powodu nowotworu małoinwazyjną metodą wideotorakoskopii VATS. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął wraz z zespołem resekcję przerzutów do płuc z wykorzystaniem lasera.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl