Dr hab. med. Szczepan Cofta

Dr hab. med. Szczepan Cofta

Od sierpnia 2001 powołany na stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii. Łączy pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uprzednio pracował w Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Przedmiotem zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydozą dorosłych. Był dwukrotnym stypendysta Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Jest również Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz laureatem licznych nagród (m. in. Statuetka Komedy, nagroda im. Władysława Biegańskiego, medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, nagroda Mentor, wyróżnienie Wielkopolski Lekarz z Sercem).

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl