Danuta Wołtosz

Pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Przez 25 pielęgniarka na oddziale Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii Onkologicznej. Przez kolejne 7 lat pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chemioterapii, obecnie koordynator organizacyjny Szpitala Przemienienia Pańskiego w tym koordynator leczenia onkologicznego oraz za-ca Pielęgniarki Naczelnej. Koordynator wolontariatu szpitalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych oddział w Poznaniu. Biorę praktycznie corocznie udział w konferencjach szkolno-naukowych organizowanych przez PTPO.

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl