Komitet Organizacyjny 17 Repetytorium Pulmonologicznego podjął decyzję o zmianie terminu organizacji 17 Repetytorium Pulmonologicznego w Poznaniu.
Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 września 2020 roku w Poznaniu w Centrum Konferencyjnym
Hotelu Novotel Centrum przy placu Andersa 1.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

W przypadku Państwa pytań jesteśmy do dyspozycji.
Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Po raz 17 Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Repetytorium Pulmonologicznym, które odbędzie się w dniach 27-28 marca 2020 r. 11-12 września 2020 r. Hasłem konferencji jest „Repetitio mater studiorum est”, a jej celem powtórzenie i uzupełnienie wiedzy szeroko obejmującej choroby płuc w aspekcie praktycznym. Podczas spotkania przypomnimy aktualne algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne, przeanalizujemy ciekawe przypadki kliniczne.

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się chorobami płuc (lekarze rodzinni, interniści, pulmonolodzy, alergolodzy i inni). Interaktywna i interdyscyplinarna dyskusja ma skłonić nas do refleksji nad ogromnym postępem, jaki obserwujemy w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego w kontekście często spotykanych problemów praktycznych. W programie 17 Repetytorium jest miejsce na wykład specjalny, który zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.

W trakcie trwania konferencji odkryjemy dla uczestników dalsze niespodzianki, jakie kryje w sobie nasze miasto Poznań. 17 lecie konferencji będzie pretekstem do wspólnych wspomnień i utrwalenia zawartych podczas niej przyjaźni. Zapraszamy do Poznania miasta historycznie związanego z powstaniem polskiej państwowości i jednocześnie nowoczesnego i śmiało patrzącego w przyszłość.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 17.

Prof. Halina Batura-Gabryel
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje ogólne

Termin i miejsce konferencji:

27-28 marca 2020  Zmiana terminu 11-12 września 2020 roku

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań


Uczestnicy:
Specjaliści pneumonologii, alergologii, onkologii, medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy, lekarze zainteresowani tematyką chorób płuc


Komitet naukowy

PROF. DR HAB. MED. HALINA BATUR-GABRYEL
DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA
DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK
DR MARTA LEMBICZ

Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej. 
W ciagu 14 dni od rejestracji należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przesłana faktura VAT za udział w Konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117 
01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

konferencje@pharma2pharma.pl

Program

Program konferencji 2020
DZIEŃ 27  - 28 marca 2020 (piątek)

Zmiana terminu 11 - 12 września 2020

 

DZIEŃ I

PIĄTEK 27.03.2020

Seminarium tematyczne: Mukowiscydoza dorosłych

Część 1

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji. 
  Sytuacja opieki nad dorosłymi w Polsce.
  Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
9.15 – 9.35 Wyzwania opieki nad dorosłymi.
  Dr hab. med. Szczepan Cofta
9.35 – 9.55 Postępowanie w zaostrzeniach mukowiscydozy. 
  Dr n. med. Joanna Goździk Spychalska
9.55 – 10.15 Postępowanie z pacjentem z mukowiscydozą w schyłkowym okresie życia.
  Dr n. med. Agata  Nowicka
10.15 – 10.35 Aspekty gastroenterologiczne.
  Prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak
10.35 – 10.40 Dyskusja
   
Część 2 – Sesja sponsorowana firmy VERTEX
10.40 – 11.05 Przeszczepy płuc u pacjentów z mukowiscydozą – doświadczenia własne.
  dr Maciej Urlik
11.05 - 11.30 Nowe metody leczenia, w tym leczenie przyczynowe przy użyciu modulatorów.
  dr Wojciech Skorupa
11.30 – 11.55 Aspekty diabetologiczne opieki.
  Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz
11.55 – 12.00 Dyskusja
   
12.00 – 12.30  Przerwa kawowa
   
SESJA 1 Instrumentarium pulmonologa niezbędne w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób płuc
12.30 – 12.55 Tomografia komputerowa klatki piersiowej – czy wykorzystujemy wszystkie możliwości tej metody? 
  Dr Małgorzata Chełkowska-Partyka 
12.55 – 13.20 Badania czynnościowe płuc, najczęstsze błędy.
  Prof. dr hab. med. Tomasz Piorunek
13.20 – 13.45 Inwazyjne metody diagnostyczne w pulmonologii.
  Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek
13.45 – 13.50 Dyskusja
   
SESJA 2 POChP
13.50 – 14.15 Choroby obturacyjne płuc – terapia szyta na miarę.
  Prof. dr hab. med. Adam Antczak, grant naukowy firmy Novartis
14.15 – 14.40 POChP – znana choroba, nowe wyzwania.
  Dr hab. med. Barbara Kuźnar – Kamińska
14.40 – 15.05 Dobór inhalatora – personalizacja leczenia chorób obturacyjnych.
  Prof. dr hab. med. Adam Antczak, grant naukowy firmy Boehringer Ingelheim
15.05 – 15.10 Dyskusja
15.10 – 15.50 Przerwa na lunch
   
SESJA 3 Zakażenia układu oddechowego
15.50 – 16.15 Najgroźniejsze źródła zakażeń wewnątrzszpitalnych.
  Dr n. med. Tomasz Ozorowski 
16.15 – 16.40 Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i w Wielkopolsce.
  Dr n. med. Jadwiga Kuczma-Napierała 
16.40  -16.45 Dyskusja
   
SESJA 4 Leczenie bólu AD 2020
16.45 – 17.10 Kannabinoidy w leczeniu bólu.
17.10 – 17.35 Leczenie bólu nowotworowego u chorych na raka płuca.
  Dr Ewa Bączyk
17.35 – 17.40 Dyskusja

 

DZIEŃ II 

SOBOTA 28.03.2020 

   
SESJA 5 Rak płuca – aktualności
8.30 – 8.55 Maski kliniczne i radiologiczne raka płuca.
  Prof. dr hab. med. Halina Batura – Gabryel
8.55 – 9.20  Leczenie systemowe raka płuca.
  Dr n. med. Marcin Grabicki
9.20 – 9.45 Działania niepożądane w immunoterapii raka płuca.
  Dr n. med. Maciej Bryl 
9.45 – 9.50 Dyskusja
9.50 – 10.10 Przerwa kawowa
   
SESJA 6 Astma
10.10 – 10.35 Wytyczne leczenia astmy ciężkiej ERS 2020
  Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan
10.35 – 11.00 Termoplastyka w leczeniu astmy ciężkiej.
  Prof. dr hab. med. Andrzej Chciałowski
11.00 – 11.25 Nowe wskazania do terapii biologicznych w chorobach zapalnych układu oddechowego.
  Dr n. med. Magdalena Kostrzewska
   
11.25 – 12.05 Wykład specjalny
  Dopalacze a płuca okiem psychiatry. Prof. dr hab. med. Napoleon Waszkiewicz
   
SESJA 7 Varia
12.05 – 12.30 Patogenetyczne przyczyny nieskuteczności antybiotyków.
  Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
12.30 – 12.55 Kiedy biopsja w IPF?
   
12.55 – 13.20 Problemy antybiotykoterapii u pacjentów z wielochorobowością
  Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski
13.20 – 14.00 Przerwa na lunch
   
SESJA 8 Pacjent z przewlekłą chorobą układu oddechowego – trendy w opiece ambulatoryjnej.
14.00 – 14.25 Fizjoterapia oddechowa w przewlekłych chorobach płuc.
  Mgr Sandra Czub – Molenda 
14.25 – 14.50 Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej w opiece domowej
  Lek. Marta Lembicz
14.50 – 15.15 Tlenoterapia i nieinwazyjna wentylacja mechaniczna – aspekty techniczne w warunkach ambulatoryjnych.
  Mgr Tomasz Trafas
15.15 – 15.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji
  Zakończenie konferencji i wręczenie dyplomów uczestnictwa.

Patronat Merytoryczny

Katedra i Klinika Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Komitet naukowy i organizacyjny

PROF. DR HAB. MED. HALINA BATUR-GABRYEL

DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA

DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK

DR MARTA LEMBICZ

Patron Medialny

 
 
 

CENY UCZESTNICTWA

 

Lekarze

123 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki

61,50 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Osoba towarzysząca

246 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Pracownik Firmy Farmaceutycznej

246 zł

cała konferencja

Rezerwuj

*Powyższe ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT

16 REPETYTORIUM

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Novotel Centrum
Adres: Plac Andersa 1,
61-898 Poznań,

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl